Rituelen/Symbolen
Op vele manieren kan door een ritueel/symboliek de uitvaart persoonlijk worden gemaakt.
Hierbij valt te denken aan het sluiten van de kist, het dragen van de kist door kinderen of andere dierbaren. Het ontsteken van kaarsen, symbool van warmte en licht in het kille moment van afscheid nemen.

U
itvaartondernemer
Na het overlijden neemt de uitvaartondernemer als eerste contact met u op, om alles rond de uitvaart te regelen, zoals de kist, kaarten, advertentie, wijze en tijdstip van afscheid etc. De spreker verzorgt in nauw overleg met u de inhoudelijke kant van de afscheidsceremonie.

Neem voor meer informatie contact met ons op.Der is 'n tied van komen en ook 'n tied van goan en alles wat er tussen ligt is ons bestaan